Tájékoztatások és hasznos információk Print

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 25. napjától hatályba lép az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR).

A fentiekre tekintettel Társaságunk 2018. május 25. napjával módosítja Üzletszabályzatát. A módosításra vonatkozó Hirdetmény, valamint a módosított Üzletszabályzat a Rólunk című aloldalon található.

A Társaságunk által kiszervezett tevékenységeket és igénybe vett adatfeldolgozókat tartalmazó tájékoztató szintén ezen az oldaló olvasható.

 

Nyilatkozat MNB Növekedési Hitelprogram keretében felvett finanszírozás éves monitoringjához – NHP Program 1. és 2. Pillére​

Nyilatkozat MNB Növekedési Hitelprogram keretében felvett finanszírozás éves monitoringjához – NHP Program 3.  Pillére 

1) Tájékoztatónk a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről itt olvasható.

A Törvény 2013. november 9-i hatállyal módosult, aminek eredményeként az igénybevétel feltételeinek jelentős csökkentésével az ügyfelek korábbinál jóval szélesebb körében elérhetővé tette a rögzített törlesztési árfolyamot. További részletes információk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyeletének honlapján találhatók.

2) A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti tájékozatója magánszemélyek részére a túlzott eladósodottság kockázatairól:

Tájékoztató a túlzott eladósodás kockázatairól.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR)

3) Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Felügyeletének honlapját amelyen a felelős döntést elősegítő termékleírásokat és az összehasonlítást segítő alkalmazásokat találhat

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell

4) Áthidaló megoldások:

Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak az áthidaló megoldásokkal kapcsolatban.

5) Elszámolási rend:

Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni Ügyfeleink tájékoztatásához arra vonatkozóan, hogy az UniCredit Leasing az általuk teljesített befizetéseket milyen módon írja jóvá fennálló tartozásuk javára.

6) Követeléskezelés menete:

Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak a követeléskezelés folyamatával kapcsolatban.

7) Végrehajtási rend, költségek:

Az UniCredit Leasing – figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira – az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz, hogy Ügyfeleink átfogó tájékoztatást kapjanak a végrehajtási eljárás rendjéről, valamint az eljárás során felmerülő költségekről.

8) TÁJÉKOZTATÓ – A tényleges tulajdonosi nyilatkozatok leadási határideje: december 31!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása, és a 2014. november 12-én, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség által közzétett közlemény alapján a pénzügyi intézmények kötelesek megtagadni azon ügyfelek megbízásainak végrehajtását, akikről az ügyfél-átvilágítási adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre.
Ennek megfelelően Társaságunk  2015. január 1-jétől nem teljesíti azon ügyfelek beérkező ügyleti megbízásait, akik Társaságunknál ez idáig nem nyilatkoztak a tényleges tulajdonosról, vagy korábban azt jelezték, saját nevükben járnak el.

Letölthető dokumentumok:

A) Tájékoztató levél

B) Formanyomtatvány – természetes személy részére

C) Formanyomtatvány2 - természetes személy által képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére

11)  Kiszervezett tevékenységet végzők és adatfeldolgozók listája
        UniCredit Leasing Hungary Zrt.

        Kiszervezett partnerek listája - UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt./
                                                         UniCredit Ingatlanlízing Zrt. 

12) Letölthető dokumentumok:

Meghatalmazás - nyomtatvány jogi személyek részére

Meghatalmazás - nyomtatvány magánszemély részére

13) Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól.

14) 2014. évi XXXVIII. törvényen alapuló elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok ajánlott mintái

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Segédlet meghatalmazás használatához

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez.​